Prezentare ADSD

            “Asociatia de Dialog si Solutionare a Disputelor” (ADSD) este persoana juridica de drept privat, non-guvernamentala, non-profit, non-politica, independenta, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 26 din 31 ianuarie 2000, cu privire la asociatii si fundatii. 
          Asociatia a fost infiintata in anul 2005.
          
          Membrii fondatori ai “Asociatiei de Dialog si Solutionare a Disputelor” sunt persoane fizice romane si americane – profesionisti in domeniul solutionarii disputelor prin metode alternative, justitiei restaurative si sociale, educatiei, managementului si marketingului.
          
          Sediul asociatiei este in Romania, Iasi, Piata Unirii nr. 2A, 4/22.
          
          Asociatia reuneste persoane fizice si juridice specializate si interesate in dezvoltarea sociala. Domeniile de interes pentru desfasurarea activitatilor asociatiei sunt, in principal, cele ale Justitiei sociale si Restaurative, Solutionarii Disputelor prin Metode Alternative, dezvoltatii sociale si capacitatii organizationale, profesionale si personale. Asociatia are caracter profesional si functii de cercetare, dezvoltare, implementare, promovare si ofertare de servicii specializate in domeniile sale de activitate, promoveaza si apara drepturile si interesele membrilor si beneficiarilor sai.
          
          Activitatile si serviciile oferite de Asociatie sunt realizate de catre o retea internationala de specialisti romani si din alte tari (Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Irlanda, Austria, Kenya) avind competente multidisciplinare in domenii relavante si recunoastere profesionala internationala.
          
          Asociatia a fost creata pentru a deveni un partener reprezentativ si credibil in relatiile cu foruri si autoritati din plan international, central si local, cu parteneri si beneficiari interni si externi.
          
          Scopurile asociatiei sunt de a:
          - desfasura activitati de cercetare, consultanta, promovare, dezvoltare si de implementare in normarea, organizarea, coordonarea, dezvoltarea de politici, strategii, sisteme, masuri, instrumente si activitati de dezvoltare sociala;
          - desfasura activitati de cercetare, consultanta, promovare, dezvoltare si de implementare in normarea, organizarea, coordonarea, dezvoltarea de politici, strategii, sisteme, masuri, norme, instrumente si activitati de Justitie sociala si Restaurativa, Solutionare a Disputelor prin Metode Alternative (Comunicare, Facilitare, Negociere, Mediere, Conciliere, Arbitraj, etc.);
          - desfasura activitati de cercetare, consultanta, promovare, dezvoltare si de implementare in normarea, organizarea, coordonarea, dezvoltarea de politici, strategii, sisteme, norme, masuri, instrumente si activitati de dezvoltare a capacitatilor organizationale;
          - desfasura activitati de cercetare, consultanta, promovare, dezvoltare si de implementare in normarea, organizarea, coordonarea, dezvoltarea de politici, strategii, sisteme, norme, masuri, instrumente si activitati de informare si formare de competente profesionale si personale in domeniile sale de expertiza;
          - crea si pune in practica sisteme de colaborare in relatia cu forurile si autoritatile in plan international, national si local, alte organizatii si persoane implicate sau interesate de activitatile specifice domeniului sau de activitate;
          - furniza servicii de asistenta, consultanta, consiliere, expertiza de specialitate pentru profesionistii si organizatiile cu activitate in domeniul sau de expertiza;
          - furniza persoanelor fizice si juridice servicii de asistenta, consiliere, expertiza si interventie pe caz in domeniile sale de expertiza;
          - crea, organiza, efectua, monitoriza si superviza activitati de informare, formare si perfectionare profesionala a profesionistilor in domeniile sale de competenta;
          - produce, edita si publica produse, materiale si lucrari de specialitate;
          - desfasura activitati de prezentare si sustinere (advocacy, lobby), atragere de resurse (fundraising), colaborare cu alte entitati relevante (networking), cu aplicare in domeniile sale de activitate ;
          - indeplineste alte atributii stabilite prin regulamente si hotariri proprii.
          
          Activitati desfasurate pina in prezent :
          - participare la procesul de legiferare, normare si standardizare in domeniile de expertiza (printre care mentionam activitatile din domeniul Medierii disputelor, concretizate in Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator precum si in setul de norme elaborate de Consiliul de mediere, in prima sa legislatura) ;
          - participare la procesele de organizare, normare, standardizare si implementare in domeniul practicii profesionale a Medierii disputelor, desfasurate in cadrul primului Consiliu de mediere (for profesional de normare, indrumare si control in domeniul medierii disputelor in Romania) ;
          - cercetare si dezvoltare de produse si servicii in domeniile Justitiei sociale si Restaurative, a Solutionarii disputelor prin metode alternative;
          - dezvoltare de module si produse de informare si formare adresate publicului larg si profesionistilor, in domeniul de competenta;
          - realizare de sesiuni de informare si formare initiala si continua pentru practicieni din domeniul solutionarii disputelor, social, financiar, comercial, judiciar, etc. (ADSD este autorizat de catre Consiliul de mediere in calitate de furnizor de servicii de formare a mediatorilor, prin Hotarirea nr. 84/04.11.07);
          - desfasurarea de activitati de consultanta si asistare a beneficiarilor in vederea dezvoltarii de sisteme sociale, a capacitatilor organizationale, institutionale, profesionale si personale ;
          - desfasurarea de activitati de consultanta si asistare in solutionarea de dispute inter-institutionale si interpersonale;
          - desfasurare de activitati de marketing, promovare, awareness si networking in domeniul de expertiza, in plan national si international;
          
          
          
          Presedinte:
           Corneliu Iulian Loghin