Programe si Servicii

   
          Asociatia de Dialog si Solutionare a Disputelor are expertiza si ofera servicii in domeniile de natura a genera dezvoltare sociala, in special in cele ale Justitiei sociale si restaurative, Solutionarii disputelor prin metode alternative, dezvoltatii capacitatii organizationale, profesionale si personale.
          
          Asociatia ofera servicii de :
          

- cercetare, consultanta, promovare, dezvoltare si de implementare in normarea, organizarea, coordonarea, dezvoltarea de politici, strategii, sisteme, masuri, instrumente si activitati de natura a genera dezvoltare sociala;


          

- cercetare, consultanta, promovare, dezvoltare si de implementare in normarea, organizarea, coordonarea, dezvoltarea de politici, strategii, sisteme, masuri, instrumente si activitati de Justitie sociala si Restaurativa, Solutionare a Disputelor prin Metode Alternative (Comunicare, Facilitare, Negociere, Mediere, Conciliere, Arbitraj, etc.);


          

- cercetare, consultanta, promovare, dezvoltare si de implementare in normarea, organizarea, coordonarea, dezvoltarea de politici, strategii, sisteme, masuri, instrumente si activitati de dezvoltare a capacitatilor organizationale;


          

- cercetare, consultanta, promovare, dezvoltare si de implementare in normarea, organizarea, coordonarea, dezvoltarea de politici, strategii, sisteme, masuri, instrumente si activitati de informare si formare de competente profesionale si personale in domeniile sale de competenta;


          

- proiectare si implementare de sisteme si bune practici de colaborare in relatia cu forurile si autoritatile din plan international, central si local, alte organizatii si persoane implicate sau interesate de activitatile specifice domeniului sau de activitate;


          

- asistenta, consultanta, consiliere, expertiza de specialitate pentru profesionistii si organizatiile cu activitate in domeniul sau de competenta;


          

- asistenta, consiliere, expertiza si asistare prin Metode alternative in solutionarea disputelor in care sunt angajate persoane juridice sau civile;


          

- organizare, implementare, consultanta, monitorizare si supervizare de activitati de informare, formare si perfectionare profesionala a practicienilor cu activitate in domeniile sale de expertiza;


          

- productie, editare si publicare produse, materiale si lucrari de specialitate;


          

- proiectare, consultanta, si implementare de activitati de advocacy si lobby, atragere de resurse (foundraising), colaborare cu alte entitati relevante (networking), cu tematici din domeniul sau de competenta.


          
          Organizare de sesiuni de formare
          
          A. Curs autorizat de formare initiala pentru mediatorii de dispute

          
          Asociatia de Dialog si Solutionare a Disputelor a fost autorizata sa organizeze programe de formare in domeniul medierii disputelor, in Romania, de catre Consiliul de mediere, prin Hotarirea 84/04.11.2007
          
          Cursul se adreseaza
          - persoanelor care doresc sa obtina autorizarea de catre Consiliul de mediere, in calitate de mediator de dispute, in vederea exercitarii acestei profesii (persoanele care doresc sa obtina autorizarea in calitatea de mediator de dispute trebuie sa absolve examenul de finalizare a cursului si sa indeplineasca conditiile stipulate de Legea 192/2006, art. 7 si 8), precum si
          - persoanelor care doresc dobindirea cunostintelor si abilitatilor de mediator pentru dezvoltare profesionala continua (in vederea utilizarii competentelor in cadrul activitatii curente, desfasurate in cadrul profesiei de baza) sau in vederea dezvoltarii personale (pentru aceaste categorii de participanti, examenul de absolvire a cursului este optional);
          
          Obiectivele cursului
          - transmiterea de informatii, dezvoltarea de abilitati, atitudini si valori necesare practicarii profesiei de mediator de dispute, in conformitate cu Standardul de formare a mediatorului elaborat de catre Consiliul de mediere (Standardul de formare a mediatorului)
          
          Principalele teme tratate in cadrul cursului
          

1. Comunicare in solutionarea de dispute

         

2. Solutionarea Disputelor - Teorie si analiza 
          2.1. Conflictul in contextul Metodelor alternative de solutionare a disputelor 
          2.2. Solutionarea disputelor 
          2.3. Metode de solutionare a disputelor


3. Facilitarea de procese

4. Negocierea ca metoda alternativa de solutionare a disputelor

5. Medierea disputelor 
          5.1. Metode de solutionare a disputelor (clasice si alternative) 
          5.2. Procesul de mediere a disputelor 
          5.3. Instrumente utilizate in cadrul procesului 
          5.4.Tehnici de mediere 
          5.5. Elemente de etica in asistarea disputelor prin mediere -principii de baza, exemple 
          5.6. Norme si legislatie in medierea disputelor. 
          5.7. Organizarea activitatii mediatorilor

          
          Conditii de participare la sesiunile de formare
          - cursantii trebuie sa aiba studii superioare, in orice domeniu sau disciplina;
          - este obligatorie participarea cursantilor la toate activitatile desfasurate atit in cadrul intilnirilor comune cit si a celor desfasurate individual, care implica desfasurarea de activitati de studiu si realizare a unor teme didactice; pe parcursul intilnirilor, cursantii vor participa la actvitati de evaluare ce vor avea in vedere prezenta la curs, gradul de dobindire a cunostintelor, abilitatilor si valorilor specifice;
          
          Absolvirea cursului de formare
          Cursul de formare a mediatorilor se finalizeaza cu examen de absolvire. Examenul se va organiza in termen de maxim 30 de zile de la data finalizarii cursului si consta din o proba scrisa si o proba orala. Pentru absolvirea cursului de formare a mediatorilor este necesara promovarea examenului. Pentru a obtine calificativul "promovat" este necesara obtinerea notei minime 6, rezultata din media aritmetica dintre nota obtinuta la evaluarea din curs (minim nota 6), nota la proba scrisa (minim nota 6) si nota la proba orala (minim nota 6). Absolventiilor li se va elibera un document (certificat sau adeverinta) de absolvire emis de catre Consiliul de Mediere.
          Participantii la cursurile organizate de catre Asociatie pot opta pentru inscrierea in sesiunile de examinare organizate de aceasta sau de catre oricare alt furnizor de formare autorizat de catre Consiliul de mediere. Cursantii care au urmat cursurile organizate de catre alti furnizori de formare in domeniu, autorizati de catre Consiliul de mediere, pot solicita inscrierea la sesiunile de formare organizate de Asociatie. Conditiile de participare la sesiunile de examinare organizate de catre Asociatie sunt aceleasi, pentru toti cei inscrisi, indiferent de furnizorul de formare ale carui cursuri le-a urmat candidatul.
          
          Formate, durate si orar
          in baza optiunilor exprimate de majoritatea celor inscrisi, cursul se poate desfasura in diferite formate:
          - continuu (12 zile consecutiv);
          - modular (in doua sau mai multe module, numarul si duratele acestora fiind negociate cu participantii, avind in vedere atit nevoile acestora cit si imperativele didactice ale fiecarei teme de parcurs);
          - in zilele de Vineri, Simbata si Duminica, pe parcursul a patru saptamini (consecutive sau nu);
          - sesiunile de formare au o durata de 90 ore de curs;
          - sesiunile de examinare au o durata de aproximativ 8 ore; in cursul primelor intilniri din cadrul cursului se vor elabora, impreuna cu participantii, propuneri privind data de desfasurare a examenului de absolvire a cursului, a caror acceptare este conditionata de disponibilitatea examinatorilor si urmeaza a fi inaintate catre Consiliul de mediere;
          - orarul cursului poate fi adaptat in functie de nevoile identificate si exprimate de grupul de participanti, in conditiile respectarii normelor in vigoare;
          - durata programului zilnic nu poate depasi 8 ore didactice/zi.
          - datele de incepere ale cursurilor pot fi prestabilite de catre Asociatie sau pot fi negociate cu cei interesati de participare;
          
          Locatia unde se pot desfasura sesiunile de formare si cele de examinare:
          in functie de numarul si nevoile participantilor inscrisi, sesiunile poat fi organizate:
          - in Iasi, la sediul ADSD din Piata Unirii 2, scara A, etaj 4, apt. 22;
          - in Iasi, intr-o alta locatie care sa permita buna desfasurare a activitatilor;
          - intr-o alta locatie, in functie de nevoile exprimate de grupurile de participanti (situatie in care costurile si conditiile de organizare sunt obiect al negocierii intre reprezentantii Asociatiei si cei ai grupului de participanti);
          
                     
          Formatori
          Formator principal - dr. Corneliu Loghin
          - formator principal acreditat de Consiliul de mediere (H193/04.11.2007);
          - examinator autorizat de Consiliul de mediere (H285/09.12.2007);
          - formator certificat de Min. Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Min. Educatiei, Cercetarii si Tineretului (B 0073918/06);
          - formator acreditat de Victim Offender Mediation Association, USA - Training and Technical Assistance Program Associate (2005);
          - mediator autorizat de Consiliul de mediere (H74/23.09.2007), cu practica incepind din anul 2000.
          
          In functie de tematica si de caracteristicile grupului de cursanti, la sesiunile de formare pot participa si alti formatori acreditati in conditiile stabilite de normele in vigoare.
          La cererea expresa a cursantilor si in conditii negociate in prealabil, la sesiunile de formare pot participa si alti formatori, practicieni si experti din domenii relevante, atit din tara cat si din tari cu traditie in domeniul de interes.
          
          B. Cursuri de formare si dezvoltare profesionala continua in domeniile Justitiei Sociale si Restaurative, a Metodelor alternative de solutionare a disputelor (Comunicare eficienta, Facilitare, Negociere, Mediere, Arbitraj), Management de dispute 
           
          B1. Medierea disputelor ca metoda de asistare in cadrul sistemului de Justitie Restaurativa

            Durata 40 ore

            Principalele teme tratate in cadrul cursului
 

 

1. Dispute, conflicte si incalcari de norme in cimpul social

    1.1.    Atitudini și comportamente sociale în contextul disputei și conflictului.

        Responsabilități și răspuns social     față de comportamente considerate ca fiind social inacceptabile

    1.2.    Roluri ale actorilor sociali, părți în cadrul disputei și a conflictului

        1.2.1. Părți prejudiciate

        1.2.2. Părți care au produs prejudicii

    1.3.    Strategii sociale de administrare și soluționare a disputelor și a conflictelor

        1.3.1. Administrarea disputei și a conflictului

        1.3.2. Soluționarea disputei și a conflictului

    1.4.    Dimensiuni si activitati in cadrul proceselor de management al disputelor și conflictelor

        1.4.1. Procese de prevenție

        1.4.2. Activități de intervenție

        1.4.3. Activități de asistare

    1.5.    Concepte și paradigme în aplicarea răspunsului social față de comportamente deviante

        1.5.1. Paradigme în administrarea răspunsului social față de comportamente deviante

        1.5.1.1. Justiția distributivă

        1.5.1.2. Justiția procedurală

        1.5.1.3. Justiția de tip clasic sau retributiv

        1.5.1.4. Justiția restaurativă

        1.5.1.5. Justiția transformativă

        1.5.1.6. Justiția terapeutică

        1.5.1.7. Justiția socială

 

2. Metode si modele de administrare si solutionare a alternativa a disputelor si conflictelor in cimpul social

    2.1.    Categoria de a treia parte

    2.2.    Metode alternative de soluționare a disputelor din câmpul social

 

3. Modele de acțiune socială utilizând metode alternative de soluționare a disputelor in situatii de diferente  majore de putere relativa intre parti

    3.1.    Medierea de tip persoană prejudiciată-persoana care a produs prejudicii (persoana prejudiciata-făptuitor,

    victima-faptuitor si mediere in cauze de tip penal)

    3.2.   Conferință parte prejudiciată-făptuitor

    3.3.   Modelul de mediere de tip umanist (Humanistic Mediation)

    3.4.   Modele de tip conferință parte prejudiciata-faptuitor

    3.5.   Modele de tip Cerc comunitar

    3.6.   Cercuri de justiție restaurativă

    3.7.   Cercuri de soluționare amiabilă a problemelor

    3.8.   Cercuri de vindecare/echilibrare

    3.9.   Cercuri ale justiției comunitare sau de sentențiere comunitară

    3.10. Alte modele de proces de tip cerc comunitar

    3.11. Modele de tip participativ la nivel comunitar

    3.12. Judecarea în procedura extrajudiciară

    3.13. Modele de management de caz realizat de instanțe de judecată

3.14. Ombudsman/Ombudsperson

 

 

Avizat de Consilul de mediere prin Hotarirea 2096/20.05.2011

 

Participarea la cursul de instruire pentru mediatorii autorizati este recunoscuta de catre Consiliul de mediere si permite acordarea de 40 puncte profesionale.

 

Programul se desfasoara cu respectarea prevederilor in vigoare, referitoare la formarea profesionala continua a mediatorilor.

 

Programul este sustinut de dr. Corneliu I. Loghin, in calitate de formator principal.

 

  

        Cursurile se adreseaza:
          - persoanelor care doresc dobindirea de competente specifice diferitelor domenii din cadrul cimpului Justitiei sociale si Restaurative, Metodelor alternative de solutionare a disputelor precum si al Managementului disputelor, in vederea dezvoltarii personale si profesionale continue;
          
          Obiectivele generale ale cursurilor
          - transmiterea de informatii, dezvoltarea de abilitati, atitudini si valori necesare managementului si solutionarii disputelor prin Metode alternative;
          - transmiterii de informatii, dezvoltarea de abilitati, atitudini si valori necesare intelegerii si practicii in domeniul Justitiei Sociale si Restaurative;
          
          Curricula, conditiile de participare, formatul, durata, orarul, costurile si modalitatile de plata sunt negociate cu reprezentantii beneficiarilor , in functie de obiectivele de invatare si caracteristicile programului solicitat.
          
          Cursurile pot fi sustinute in limba Romana si Engleza.
          Pentru programele de informare si formare sustinute de experti straini se asigura traducere simultana.
          
          
          Pentru informatii suplimentare
          - referitoare la cadrul normativ aplicabil in domeniul profesiei si al formarii in domeniul medierii, va rugam sa consultati informatiile puse la dspozitie de Consiliului de mediere, la adresa: www.cmediere.ro
          - referitoare la organizatori, cursuri si conditiile de desfasurare, va rugam sa ne contactati la:
          - telefon 0722.348.599;
                       0232.217.497;
          - email: asocdsd@gmail.com.
          
          In masura in care oferta noastra este de interes pentru Dvs. va rugam sa ne confirmati cit mai curind
          a. intentia Dvs. ferma de participare la curs sau
          b. dorinta Dvs. de a primi informatii cu privire la activitatile de formare programate pentru viitor;
          
          a. Pentru a va putea inscrie la curs, va rugam sa ne transmiteti urmatoarele documente:
          - CV;
          - scrisoare de intentie;
          - copie dupa CI/BI;
          - copie dupa orice tip de act de finalizare a unei forme de invatamint superior;
          
          b. Pentru a va putea inscrie in baza noastra de date, va rugam sa ne transmiteti urmatoarele informatii:
          
          - nume si prenume:
          - profesie/ocupatie sau domeniu de activitate:
          - adresa complete:
          - adresa E-mail, telefon fax:
          - domeniul si/sau programul de formare de care suntei interesat/a;
          - motivatia pentru participarea la programul de formare:
          - domeniul in care doriti sa aplicati competentele dobindite in urma participarii la programul de formare:
          - obiective, caracteristici si nevoi speciale pe care doriti sa le realizati in cadrul programului de formare:
          - eventuale comentarii:
          
          (pentru eficientizare, va rugam sa ne transmiteti documentele la adresa noastra de email: asocdsd@gmail.com)